Ridderschap

Ridderschap

Ridderschap 1901
Compagnie du Rat Mort 1901

Tijdens de algemene vergadering van 2 december 1956 werd besloten om de confrérie van de "RAT MORT", gesticht in 1896 door de kunstschilders Emile Bulcke en James Ensor,  te doen herleven.

De Confrérie bestaat uit de ridderschap en het korps van pages.133ste ridder


De Ridderschap blijft beperkt tot 133 ridders, Belgische en buitenlandse personaliteiten die door hun werkzaamheden in om het even welk domein, doch bijzonder in dit van het toerisme, de folklore, de gastronomie, de schone kunsten, de letterkunde en de journalistiek aangewezen zijn de stad Oostende te steunen in haar poging tot vernieuwing en tevens de luister van het "BAL RAT MORT" te verhogen.
De hoge raad


Hoge raad


November 2012
De kandidaten voor de titel van RIDDER worden ingewijd tijdens een rituele plechtigheid: HET GROOT KAPITTEL

Nieuwe ridders


Ridder-eed